Taśmy gumowe

Taśmy gumowe

Taśmy przenośnikowe gumowe ogólnego przeznaczenia służą do sprawnego przemieszczania różnego rodzaju produktów/towarów, używane są najczęściej w przemyśle:

  • wydobywczym
  • energetycznym
  • rolniczym
  • budowlanym
  • huty
  • cementownie i wiele innych

Taśmy te mogą być wyposażone w zabieraki, obrzeża oraz kliny prowadzące. Dostarczamy taśmy jedno przekładkowe i wielo-przekładkowe, o różnych wytrzymałościach na zerwanie i liczbie okładek, wulkanizowane na gorąco za pomocą prasy grzewczej, łączone na zimno lub za pomocą złączek mechanicznych.