Taśmy gumowe

Taśmy przenośnikowe gumowe ogólnego przeznaczenia służą do sprawnego przemieszczania różnego rodzaju produktów/towarów, używane są najczęściej w przemyśle:

  • wydobywczym
  • energetycznym
  • rolniczym
  • budowlanym
  • huty
  • cementownie i wiele innych

Taśmy te mogą być wyposażone w zabieraki, obrzeża oraz kliny prowadzące. Dostarczamy taśmy jedno przekładkowe i wielo-przekładkowe, o różnych wytrzymałościach na zerwanie i liczbie okładek, wulkanizowane na gorąco za pomocą prasy grzewczej, łączone na zimno lub za pomocą złączek mechanicznych.

 

Taśmy gumowe 01
Taśmy gumowe 02
Taśmy gumowe 03
Taśmy gumowe 04
Taśmy gumowe 05
Taśmy gumowe 06